همه چیز درباره تولید محتوای الکترونیکی و نمونه کار استوری لاین

امتیاز دهید

همانگونه که مطلع هستیم در سالهای اخیر در نظام آموزشی واژه  سفارش تولید محتوای الکترونیکی کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است و این موضوع به دلیل اهمیت محتوای الکترونیکی های عملی در میان معلمان و سایر پرچمداران نظام آموزشی کشور است.

در واقع می توان گفت : تولید محتوای الکترونیکی معلمان روش علمی است که عمل محتوای الکترونیکی در کلاس و مدرسه انجام می شود و فرآیند مشارکتی آزادمنشانه ای مرتبط با دانش علمی آنها دارد. اهمیت این فرایند محتوای الکترونیکیی تا آنجاست که چندین سال است بخشنامه های قابل توجهی از سوی آموزش و پرورش در این راستا به معلمان محتوا نویس ابلاغ می گردد.

پیشینه تولید محتوای الکترونیکی معلمان

نمونه محتوای الکترونیکی با استوری لاین در واقع برای اولین بار در نظام آمریکا و از سال ۱۹۴۰ آغاز گردید. و در سال ۱۹۶۰ به اوج خود رسید و بیشتر در مورد مسائل نظامی ایالات متحده در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و در نهایت در وزارت آموزش و پرورش آن کشور اشاعه یافت . این مقوله در بین سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲ به یک جنبش تبدیل شد . گروههای محتوای الکترونیکیی در انگلستان ، استرالیا ، امریکا ، کانادا ، اسکاندیناوی ، فرانسه ، شیلی و برخی از کشورهای دیگر تشکیل شد .و در نهایت در کشور ما از سال ۱۳۷۵ برنامه معلم پژوهنده توسط محتوای الکترونیکیکده تعلیم و  تربیت طراحی شد.

ویژگی های محتوای الکترونیکی در عمل

در منابع مختلف ویژگی های متفاوتی برای محتوای الکترونیکی در عمل ذکر شده است اما ویژگی کاملاً اختصاصی و اصلی که در بیشتر متون از آن یاد شده است .پیوند بین نظریه و عمل و تأثیر بر عمل آموزشی می باشد .

۱-می توان گقت که محتوای الکترونیکی در عمل ، تنها محتوای الکترونیکیی است که در آن به صورت کاملاً کاربردی بین نظریه و عمل پیوند برقرار می شود .

۲- در محتوای الکترونیکی در عمل فاصله میان محیط عملی ( اجرا ) و محیط تولید دانش از بین می رود .

۳- هر موقعیت بنا بر شرایط و ویژگی خاص خود باید با روش اقدام پژوهانه مورد مطالعه قرار گیرد .

۴- می توان بین نتایج محتوای الکترونیکی های علمی و محتوای الکترونیکی های اقدام پژوهانه ارتباط دو سویه ای برقرار کرد .

شرایط و ویژگی های محتوا نویس در محتوای الکترونیکی عملی

محتوا نویس در ابتدا می تواند برای استفاده از نمونه های عملی به نمونه کار استوری لاین ریاضی از سایت های آموزشی بپردازد . ولی در نهایت باید دارای شرایط و ویژگی هایی باشد که به برخی از مهمترین آنها اشاره می نماییم :

۱- علاقه : بدون داشتن علاقه و روحیه ی محتوای الکترونیکی نمی توان به نتیجه ی خوبی دست یافت

۲-رازداری : باید فردی رازدار باشد و در حفظ اسرار مشارکت کنندگان در امر محتوای الکترونیکی مصمم و جدی باشد .

۳-داشتن مهارت و تخصص لازم : باید ، در بعد علمی و انجام مراحل محتوای الکترونیکی دارای تخصص و مهارت باشد . همچنین در بعد برقراری ارتباط با افراد دیگر از مهارت های ارتباطی آگاهی کامل داشته باشد .

۴-عدم دخالت ، تعصبات و نقطه نظرات شخصی : در طی مراحل محتوای الکترونیکی تعصبات دیدگاه های شخصی خود را نباید دخالت دهد و فارغ از دیدگاه شخصی به محتوای الکترونیکی بپردازد .

درنهایت محتوا نویس می تواند با استفاده از بهترین  نمونه پروژه استوری لاین برای الگو برداری از نمونه مقاله های مختلف استفاده های لازم را ببرد.

منبع : پاپا سافت 

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0